A Novel Evaluation Method Developed for the Denitrogenation and Deoxygenation on Molecules in Coal during Catalytic Treatments


Journal article


Xueming Dong, X. Fan, Chu-Fan Wang, B. Saikia, Ruiyu Wang, Yao Lu, Hong-cun Bai, Xianyong Wei
2019

Semantic Scholar DOI
Cite

Cite

APA   Click to copy
Dong, X., Fan, X., Wang, C.-F., Saikia, B., Wang, R., Lu, Y., … Wei, X. (2019). A Novel Evaluation Method Developed for the Denitrogenation and Deoxygenation on Molecules in Coal during Catalytic Treatments.


Chicago/Turabian   Click to copy
Dong, Xueming, X. Fan, Chu-Fan Wang, B. Saikia, Ruiyu Wang, Yao Lu, Hong-cun Bai, and Xianyong Wei. “A Novel Evaluation Method Developed for the Denitrogenation and Deoxygenation on Molecules in Coal during Catalytic Treatments” (2019).


MLA   Click to copy
Dong, Xueming, et al. A Novel Evaluation Method Developed for the Denitrogenation and Deoxygenation on Molecules in Coal during Catalytic Treatments. 2019.


BibTeX   Click to copy

@article{xueming2019a,
  title = {A Novel Evaluation Method Developed for the Denitrogenation and Deoxygenation on Molecules in Coal during Catalytic Treatments},
  year = {2019},
  author = {Dong, Xueming and Fan, X. and Wang, Chu-Fan and Saikia, B. and Wang, Ruiyu and Lu, Yao and Bai, Hong-cun and Wei, Xianyong}
}


ShareFollow this website


You need to create an Owlstown account to follow this website.


Sign up

Already an Owlstown member?

Log in