Insights into the structural characteristics of four thermal dissolution extracts of a subbituminous coal by using higher-energy collisional dissociation


Journal article


Chu-Fan Wang, Xing Fan, Xueming Dong, Hong-cun Bai, P. Kuznetsov, P. Liang, Zhen-Xue Liu, Xianyong Wei
2020

Semantic Scholar DOI
Cite

Cite

APA   Click to copy
Wang, C.-F., Fan, X., Dong, X., Bai, H.-cun, Kuznetsov, P., Liang, P., … Wei, X. (2020). Insights into the structural characteristics of four thermal dissolution extracts of a subbituminous coal by using higher-energy collisional dissociation.


Chicago/Turabian   Click to copy
Wang, Chu-Fan, Xing Fan, Xueming Dong, Hong-cun Bai, P. Kuznetsov, P. Liang, Zhen-Xue Liu, and Xianyong Wei. “Insights into the Structural Characteristics of Four Thermal Dissolution Extracts of a Subbituminous Coal by Using Higher-Energy Collisional Dissociation” (2020).


MLA   Click to copy
Wang, Chu-Fan, et al. Insights into the Structural Characteristics of Four Thermal Dissolution Extracts of a Subbituminous Coal by Using Higher-Energy Collisional Dissociation. 2020.


BibTeX   Click to copy

@article{chu-fan2020a,
  title = {Insights into the structural characteristics of four thermal dissolution extracts of a subbituminous coal by using higher-energy collisional dissociation},
  year = {2020},
  author = {Wang, Chu-Fan and Fan, Xing and Dong, Xueming and Bai, Hong-cun and Kuznetsov, P. and Liang, P. and Liu, Zhen-Xue and Wei, Xianyong}
}


ShareFollow this website


You need to create an Owlstown account to follow this website.


Sign up

Already an Owlstown member?

Log in